Skip to content

www.PayrollOnline.vn

Chương trình Miễn phí - Giảm giá

Là kế toán của Tổ chức/Doanh nghiệp, bạn quan tâm đến việc Quản lý Thu nhập, Tiền lương, Thuế TNCN, Bảo hiểm thất nghiệp, BH Y tế, BH XH, Tạo lập báo cáo tới cơ quan quản lý...

Đăng ký sử dụng chương trình!

Bạn được miễn phí trong thời gian 3 tháng kể từ ngày bạn đăng ký sử dụng chương trình.

 

6 lý do cần đến PayrollOnline.vn

• Phù hợp với mọi loại hình hoạt động của DN.

• Đơn giản, an toàn, dễ sử dụng và tiện ích.

• Giải pháp trực tuyến - Sử dụng mọi lúc, mọi nơi

• Kết nối với Ngân hàng, Bảo hiểm, Thuế...

• Tiết kiệm chi phí tối đa.

• Uy tín - chất lượng của sản phẩm và dịch vụ.

 

Chương trình Đại lý / Cộng tác viên

PayrollOnline.vn đang cần mở rộng hệ thống Đại lý / Cộng tác viên tại tất cả các Tỉnh/Thành trên toàn quốc nhằm hỗ trợ cho mọi đối tượng khách hàng trong việc quản lý và tính lương

Các tổ chức và cá nhân, có khả năng tiếp cận với chương trình đều có thể đăng ký tham gia.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi!

 
Báo cáo

Giúp đưa ra những báo cáo về tình hình trả lương của doanh nghiệp.

Báo cáo tổng quát: Đưa ra báo cáo chung về tình hình trả lương cho nhân viên của doanh nghiệp. Có thể chọn các điều kiện báo cáo theo: Phòng/ban, Trạng thái NV, Trạng thái lương, ...

Từ cuối kỳ - Tới cuối kỳ: Là khoảng thời gian giữa các kỳ lương muốn báo cáo.
Bản tóm tắt: Nếu chọn Có sẽ báo cáo tổng hợp các kỳ lương của cùng một nhân viên trên một dòng, ngược lại sẽ báo cáo mỗi kỳ lương của cùng một nhân viên trên một dòng.

Từ báo cáo tháng, bạn cũng có thể tải vể bản khai Thuế TNCN theo mẫu của Tổng cục thuế Để gửi tới các cơ quan quản lý.

Tham khảo thêm hình bên dưới.

Kết thúc tháng: Thông tin tổng hợp về các khoản khấu trừ như Thuế TNCN và các khoản đóng bảo hiểm trong tháng.
Danh sách bảng lương : Danh sách của những bảng lương trong tháng.
Những khoản khấu trừ: Bao gồm thuế thu nhập, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của nhân viên và của chủ doanh nghiệp phải thanh toán.
Có thể lựa chọn tháng khác hoặc năm khác trong hộp chọn ở phía trên và kích nút Nạp để hiển thị báo cáo của tháng đó.
Có thể Tải về "Báo cáo TNCN tổng hợp" theo mẫu của Tổng cục Thuế để gửi tới các cơ quan quản lý

Tham khảo thêm hình bên dưới

Kết thúc năm:
Thêm - kích nút này để mở một danh sách những nhân viên chưa tạo ra bản kê trả lương. Lựa chọn một tên nhân viên trong danh sách (hay tất cả nhân viên) và kích nút Tạo lập để tạo ra bản kê trả lương của nhân viên đó (hay của tất cả nhân viên).
Để sửa lại bất kỳ thông tin nào của bản kê trả lương chỉ cần kích chọn tên nhân viên đó, thay đổi thông tin cho phù hợp và kích vào nút Lưu để lưu lại thông tin vừa thay đổi.
Xóa - kích nút này loại bỏ bản kê trả lương nhân viên mà bạn đã chọn.
Có thể tải xuống bản kê trả lương nhân viên, bản kê tất cả hay bản kê tóm tắt theo định dạng PDF bằng cách kích vào những nút (Bản kê NV, Bản kê tất cả, Bản kê tóm tắt) tương ứng ở phía dưới.

Tham khảo hình bên dưới.

 
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo